Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordre detaljer
Gratis ut året, så vanlig pris fra 1. jan
1 måneds abonnement (fornyes automatisk). Vanlig pris 130,- pr mnd.

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk
Vilkår for abonnement og bruk av VårtOslos tjenester
1. Innledning

Disse vilkårene regulerer bruk av VårtOslos tjenester og abonnement på VårtOslo. VårtOslos abonnementsalternativer og andre tjenester finner du på våre nettsider. Fra tid til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen gjennom en epost til den epostadressen du har oppgitt ved registrering. Disse vilkårene suppleres av vilkårene for bruk av innloggings- og betaling (som leveres av Infosoft AS).

2. Bestilling og betaling

Abonnement på VårtOslos digitale tjenester er til personlig bruk. Aldersgrensen for å bestille abonnement fra VårtOslo er 18 år. Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. VårtOslo forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. Nye priser og produktendringer kunngjøres i VårtOslo og på våre nettsider senest 14 dager før iverksettelse. Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt termin. Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil abonnementet stoppes og restnota beregnes til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt. VårtOslo belaster fakturagebyr ved utsendelse av faktura. Ved bruk av AvtaleGiro, elektronisk faktura (eFaktura) eller kredittkort belastet ikke fakturagebyr.

3. Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Tjenestene er uansett tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for. Abonnement uten avtalt bindingstid kan når som helst sies opp med to dagers varsel og med virking fra neste terminforfall. Avisleveranse kan om ønskelig opphøre midt i en avtalt abonnementsperiode, men uten rett til refusjon for aviser som ikke leveres. Manglende betaling ansees ikke som oppsigelse. Tilgang på inntil 5 enheter er inkludert i abonnementet.

4. Angrerett

VårtOslos tjenester er underlagt angrerett. Du har rett til å gå fra avtalen ved å gi VårtOslo melding om dette innen 14 dager etter bestilling.

5. Rettigheter

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra VårtOslo tilhører VårtOslo. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale med VårtOslo.

6. Ansvar ved nedetid eller tekniske problemer

VårtOslos digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. VårtOslo vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Om avisleveringen uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis, vil VårtOslo godskrive deg det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom forutsatt at du snarest melder fra om uteblivelser til VårtOslo. VårtOslo er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Lukk